برچسب ها پست با برچسب "خودرو الکتریکی استون مارتین"

برچسب: خودرو الکتریکی استون مارتین

جیمز باند در فیلم بعدی خود ، یک استون مارتین الکتریکی خواهد راند. در حال حاضر استون مارتین بر روی یک خودوری جدید الکتریکی...