برچسب ها پست با برچسب "خطر سلفی"

برچسب: خطر سلفی

امسال آمار مرگ و میر برای گرفتن عکس سلفی نسبت به حمله کوسه بیشتر بود.بیایید واقع بین باشیم. گاهی مردم کارهای احمقانه ای انجام...