برچسب ها پست با برچسب "خطرات شهاب سنگ"

برچسب: خطرات شهاب سنگ

شهاب سنگ ها اجرام بزرگی‌ هستند که بیشتراز سنگ و فلز تشکیل شده‌اند.این اجرام هنگامی که وارد جو زمین می‌شوند به دلیل قطر زیادشان (۵۰-۱۰۰متر) از...