برچسب ها پست با برچسب "حلقه دار شدن مریخ مانند زحل"

برچسب: حلقه دار شدن مریخ مانند زحل

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...