برچسب ها پست با برچسب "حفره های امنیتی اینترنتی"

برچسب: حفره های امنیتی اینترنتی

یک گروه از محققان امنیتی به پشتیبانی مالی فیسبوک و مایکروسافت قصد دارند در یک کار تحقیقاتی حفره های امنیتی موجود در نرم افزار...