برچسب ها پست با برچسب "حداکثر تعداد اعضای گروه های تلگرام"

برچسب: حداکثر تعداد اعضای گروه های تلگرام

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های...