برچسب ها پست با برچسب "جنگ و جدال چند ساله ی گوگل و مایکروسافت"

برچسب: جنگ و جدال چند ساله ی گوگل و مایکروسافت

دو شرکت مایکروسافت و گوگل امروز به توافق رسیدند تا دعواهای بیهوده ی خود را که چند سالی است در دادگاه های کشور های...