برچسب ها پست با برچسب "جریمه ی 250 دلاری و یا 15 روز حبس برای کار با گوشی هنگام راه رفتن"

برچسب: جریمه ی 250 دلاری و یا 15 روز حبس برای کار با گوشی هنگام راه رفتن

لایحه ای در قوه ی قانون گذاری ایالت نیو جرسی آمریکا مطرح شده که در صورت تصویب هر فردی که در هنگام راه رفتن...