برچسب ها پست با برچسب "جدیدترین جت های جنگنده"

برچسب: جدیدترین جت های جنگنده

رونمایی از آخرین دستاورد شرکت نورثروپ گرومن آمریکا از مدل مفهومی جنگنده نسل جدید،عامل تب و تاب این روزهای این صنعت شده است.همچنین مدتی...