برچسب ها پست با برچسب "جدا شدن نوکیا"

برچسب: جدا شدن نوکیا

هنگامی که نوکیا مدیر عامل شرکت مایکروسافت را به عنوان مدیر عامل شرکت نوکیا برای یک همکاری صمیمانه انتخاب کرد، هیچکس حدس نمی زد...