برچسب ها پست با برچسب "جت های مافوق صوت"

برچسب: جت های مافوق صوت

محقق کانادایی،Harles Bombardier،موفق به ارائه طرحی از مدل مفهومی یک جت مافوق صوت شده و ادعا کرده که این جت می تواند هشتصد مایل...