برچسب ها پست با برچسب "جائزه نوبل فیزیک"

برچسب: جائزه نوبل فیزیک

جائزه نوبل سال 2015 در رشته ی فیزیک مشترکا بین دو دانشمند اهدا شد. این دو دانشمند تاکایی کاجیتا و آرتور بی.مک دونالد نام...