برچسب ها پست با برچسب "ثبت اختراع صفحه نمایش تبلت تاشو و دکمه ی نامرئی توسط سامسونگ"

برچسب: ثبت اختراع صفحه نمایش تبلت تاشو و دکمه ی نامرئی توسط سامسونگ

این اولین بار نیست ما بینیم که سامسونگ پرونده ی تشکیل داده برای درخواست ثبت اختراع برای یک صفحه نمایش تلفن قابل انعطاف. مدیر...