برچسب ها پست با برچسب "تکنولوژی و طبیعت"

برچسب: تکنولوژی و طبیعت

به راحتی میتوان طبیعت و تکنولوژی را در یک مبارزه بکس تصور کرد. نور خورشید با سلفی ها پوشانده میشوند. سالانه صدها هزار زباله سمی...