برچسب ها پست با برچسب "تکنولوژی محاسباتی"

برچسب: تکنولوژی محاسباتی

تکنولوژی محاسباتی فوق هوشمند IBM، واتسون، که به دسته بندی و مرتب سازی حجم بالایی از اطلاعات کمک کرده است، حالا در حال یادگیری...