برچسب ها پست با برچسب "تکنولوژی در مشتری مداری"

برچسب: تکنولوژی در مشتری مداری

نکات زیادی راجع به مشتری مداری وجود دارد. چگونه میتوان مشتری مدار بود؟ اخیرا در The New Yorker ، ماری پوول، مدیر Green Mountain Power،...