برچسب ها پست با برچسب "تکنولوژی جدید حفاظت جان موتورسواران"

برچسب: تکنولوژی جدید حفاظت جان موتورسواران

همانطور که می دانید موتورسواران در مقایسه با رانندگان خودرو،امنیت بسیار پایین تری حین حرکت دارند و راکبان این وسایل نقلیه دوچرخ،در خطر پرتاب...