برچسب ها پست با برچسب "توییتر در حال حذف توییت هایی با جک های"

برچسب: توییتر در حال حذف توییت هایی با جک های

به نظر میرسد توییتر از دست کسانی که جک های دیگران را میدزدند و به عنوان جک های خودشان توییت میکنند، خسته شده است....