برچسب ها پست با برچسب "تولید عنصر جدید"

برچسب: تولید عنصر جدید

سال های زیادی است که جای برخی از خانه های جدول تناوبی خالی مانده و عناصر مربوط به آن ها هنوز در طبیعت مشاهده...