برچسب ها پست با برچسب "تولید شیشه های هوشمند"

برچسب: تولید شیشه های هوشمند

محققان در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی موفق به ساخت شیشه ای شدند  که می تواند به صورت انتخابی برای جلوگیری از نور مرئی و...