برچسب ها پست با برچسب "تنظیمات ویندوز"

برچسب: تنظیمات ویندوز

تنظیمات نیرو و انرژی (Power Seting) از جمله قسمت هایی در ویندوز است که جز در مواقع لزوم و مورد نیاز به آن مراجعه...