برچسب ها پست با برچسب "تماس صوتی"

برچسب: تماس صوتی

از این پس مسافران در حال پرواز قادر خواهند بود به کمک گوگو تماس صوتی و متنی داشته باشند ، اما این بدان معنی...