برچسب ها پست با برچسب "تلگرام فیلتر می شود"

برچسب: تلگرام فیلتر می شود

در اخبار گذشته اعلام شد که تلگرام به زودی فیلتر خواهد شد اما با این وجود وزیر ارتباطات اعلام کرد این اتفاق نخواهد افتاد....

به تازگی خبری منتشر شده است که برای کاربران تلگرامی ساکن ایران بسیار نارحت کننده خواهد بود . بنا بر منابع داخل ایران ،...