برچسب ها پست با برچسب "تلفن همراه جدید ارائه شده"

برچسب: تلفن همراه جدید ارائه شده

اولین گوشی مبتنی بر ابونتو برای دوستداران آن : کمپانی Canonical طبق وعده هایی که در یک سال اخیر داده بود،تا هفته آینده اولین گوشی...