برچسب ها پست با برچسب "تعداد نوت 7 های منفجر شده.تعداد ثبت شده انفجار نوت7"

برچسب: تعداد نوت 7 های منفجر شده.تعداد ثبت شده انفجار نوت7

زمانیکه یک کمپانی تصمیم به ارائه یک مدل جدید می گیرد، یک هدف برای آن در بازار معین کرده و از زمان عرضه، بازارهای...