برچسب ها پست با برچسب "تعداد دفعات سفر زنان به فضا"

برچسب: تعداد دفعات سفر زنان به فضا

ماه پنجمین قمر طبیعیِ بزرگ در منظومهٔ خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این منظومه است که قطری حدود ۳٬۵۰۰ کیلومتر دارد و...