برچسب ها پست با برچسب "تصویر نابود شدن یک ستاره"

برچسب: تصویر نابود شدن یک ستاره

سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که جرم در آن فشرده شده است.وجود سیاه‌چاله‌ها در نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین پیش بینی می‌شود. این نظریه...