برچسب ها پست با برچسب "تصادفات جاده ای در اثر عدم حفظ فاصله ی طولی تا خودروی جلویی"

برچسب: تصادفات جاده ای در اثر عدم حفظ فاصله ی طولی تا خودروی جلویی

امروزه اتوماسیون و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی به طور روزانه پیشرفت می کند،ممکن است هنوز فاصله ی زیادی را تا رسیدن به...