برچسب ها پست با برچسب "تشکیل حلقه به دور زحل"

برچسب: تشکیل حلقه به دور زحل

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...