برچسب ها پست با برچسب "تسلا مدل X"

برچسب: تسلا مدل X

مدل X در سری خودرو های شرکت تسلا نام غریبه ای نیست و تسلا چند مدتی است که در فکر راه اندازی سری ساختی...