برچسب ها پست با برچسب "ترویج استفاده از خودروهای الکتریکی در محله ی منهتن نیویورک"

برچسب: ترویج استفاده از خودروهای الکتریکی در محله ی منهتن نیویورک

خودروهای الکترونیکی چند سالی است که به خیابان های نیو یورک آمده لند،در بدو ورود این خودروها اولین و بزرگترین مشکلی که مردم را...