برچسب ها پست با برچسب "تحقیق اقیانوس ها ، سفینه"

برچسب: تحقیق اقیانوس ها ، سفینه

یک طراح فرانسوی بنام Jacques Rougerie درصدد است یک سفینه دریایی برای دانشمندان طراحی کند تا دانشمندان به کمک این سفینه دریایی بتوانند راحت...