برچسب ها پست با برچسب "تحقیقات دریایی"

برچسب: تحقیقات دریایی

یک طراح فرانسوی بنام Jacques Rougerie درصدد است یک سفینه دریایی برای دانشمندان طراحی کند تا دانشمندان به کمک این سفینه دریایی بتوانند راحت...