برچسب ها پست با برچسب "تثبیت سرعت خودرو"

برچسب: تثبیت سرعت خودرو

 آپشن خودرویی با عنوان کروز به کمک رانندگان خواهد آمد تا به وسیله آن سرعت خودرو را ثابت نگه دارند .ویژگی اصلی این سیستم...