برچسب ها پست با برچسب "تایپ با قدرت ذهن"

برچسب: تایپ با قدرت ذهن

در گذشته و زمانی نه چندان دور، کامیپوترها آن هم در اندازه های بسیار بزرگ، تنها قادر به محاسبه اعمال پایه ای ریاضی آن...