برچسب ها پست با برچسب "تایمر"

برچسب: تایمر

ویژگی های جالب گوگل : آیا می دانستنید که یکی از امکانات گوگل عملکرد به عنوان تایمر است؟ البته این عملکرد گوگل هم اکنون...