برچسب ها پست با برچسب "تاریخ رونمایی آیفون 7"

برچسب: تاریخ رونمایی آیفون 7

اپل امسال رویداد هر ساله خود را کمی جلو انداخت و تاریخ 7 سپتامبر را برای معرفی نسخه جدید آیفون انتخاب کرد. انتشار این...