برچسب ها پست با برچسب "تاریخ رسمی آیفون 7"

برچسب: تاریخ رسمی آیفون 7

اپل امسال رویداد هر ساله خود را کمی جلو انداخت و تاریخ 7 سپتامبر را برای معرفی نسخه جدید آیفون انتخاب کرد. انتشار این...