برچسب ها پست با برچسب "تاثیر نرم افزار ها چت در جامعه"

برچسب: تاثیر نرم افزار ها چت در جامعه

زمانی بود که رسیدن به ارزش یک میلیارد دلار ارزش سرمایه برای کمپانی های تکنولوژی و فناوری اطلاعات رقمی غیر قابل دسترس به نظر...