برچسب ها پست با برچسب "تاتو الکترونیکی"

برچسب: تاتو الکترونیکی

در روش الکترومیوگرافی،که سیگنالهای الکتریکی ماهیچه ها را برای تشخیص اختلالات عصبی و عضلانی ضبط می کند، معمولا نیاز به قرار دادن یک الکترود...