برچسب ها پست با برچسب "بینی مصنوعی"

برچسب: بینی مصنوعی

بار دیگر فناوری به کمک پزشکی آمد و این بار با استفاده از چاپگر سه بعدی زیستی اقدام به طراحی و چاپ بینی کردند...