برچسب ها پست با برچسب "بیل گیتس و همسرش"

برچسب: بیل گیتس و همسرش

ملیندا در یک خانواده از طبقه متوسط اجتماع، در دالاس به دنیا آمد، ولی اکنون با ثروتمندترین مرد آمریکا زیر یک سقف زندگی می...