برچسب ها پست با برچسب "بشقب پرنده ی ناسا"

برچسب: بشقب پرنده ی ناسا

محققان ناسا طراحی جدید برای فرود امن محموله و مریخ نورد بر سطح مریخ ارائه داده اند. این فناوری که به(سرعت گیر فراصوت با...