برچسب ها پست با برچسب "بزرگترین هواپیما"

برچسب: بزرگترین هواپیما

برای نخستین بار، سال ها پیش بود که ارتش ایالات متحده پروژه ساخت بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر تا آن زمان را در دستور...