برچسب ها پست با برچسب "بزرگترین هواپیمای دنیا"

برچسب: بزرگترین هواپیمای دنیا

برای نخستین بار، سال ها پیش بود که ارتش ایالات متحده پروژه ساخت بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر تا آن زمان را در دستور...