برچسب ها پست با برچسب "بزرگترین خوشه کهکشانی"

برچسب: بزرگترین خوشه کهکشانی

خوشه کهکشانها و تعدادی از گروهای شناخته شده آنها بزرگ‌ترین اجرام جهان هستند.یک خوشه کهکشانی از سه بخش تشکیل شده است که عبارت اند...