برچسب ها پست با برچسب "بزرگترین تلسکوپ دنیا"

برچسب: بزرگترین تلسکوپ دنیا

تِلِسکوپ وسیله‌ای برای دیدن اجرام آسمانی با استفاده از تابش الکترومغناطیس بصورت واضح و دقیق است. اولین تلسکوپ کارا در ابتدای قرن هفدهم و...