برچسب ها پست با برچسب "برنامه دلخواه در پنجره Run"

برچسب: برنامه دلخواه در پنجره Run

اگر با پنجره Run ویندوز آشنا باشید حتماً می دانید که این پنجره کلی رمز و راز دارد و با نوشتن کلماتی خاص برنامه...