برچسب ها پست با برچسب "برقراری مکالمه رایگان"

برچسب: برقراری مکالمه رایگان

شرکت های دولتی معمولا به ایده های مردم در مورد نحوه ارائه سرویس هایشان توجهی نکرده و تنها به ارائه سرویس خود به ساده...