برچسب ها پست با برچسب "برای اولین بار تغییر طراحی در آیفون ها 3 سال طول می کشد"

برچسب: برای اولین بار تغییر طراحی در آیفون ها 3 سال طول می کشد

چند هفته ای است که خبر های جسته و گریخته ای راجع به آیفون سال 2017 که احتمالا نام آیفون 7 اس به آن...